Niedziela, 26.XI.23___________________________________________________________

. 8.3o                                   + Józef, w XI roczn. śm., i Zofia Kubanik’owie,

10.3o                                   + Krzysztof Drozdek  od siostry Teresy z rodz.,

12.oo                                   + Waldemar i Zofia  Kubanik’owie,

 

Poniedziałek, 27.XI.23

we W-cy obie:                    17.oo   + Piotr Lucjan Kowalski  od Jana i Grażyny,

.                                          17.3o    + Władysław Stankiewicz  od Justyny z dziećmi,

 

Wtorek, 28.XI.23

 

Środa, 29.XI.23

18.oo                                            + Leokadia Tatara  od rodz. Kucharskich i  Cieślak’ów,

 

Czwartek, 30.XI.23

17.3o                                           + Edward Mączyński  od wnuka Przemysława z rodz.,

18.oo                                           + Józef, w IX roczn. śm., Helena i Henryk, Klemens i Zofia Kubanik’owie,

 

Piątek, 1.XII.23, _______________I _____________piątek __________________________

18.oo                                          + Edward Mączyński  od Emila i Moniki Krakowskich,

 

Sobota, 2.XII.23, _______________I ____________sobota __________________________

7.3o                                            + Krzysztof Drozdek  od uczestników pogrzebu  ( 8 / 9 ),

 

Niedziela, 3.XII.23______________A  d  w  e  n  t __________________________________

.  8.3o                                + Irena Bugajska od syna Zbigniewa z żoną,

10.3o                                 + Czesław Rudzki, w XXIII rocz. śm., Wacława (f) i Franciszek Chrzanowscy,

12.oo                                 + Teodor Ciupa, w XIV roczn. śm.,