MISJE Ewangelizacyjne 2024r.

W dniach 12-16.V.2024r. w naszej parafii odbyły się misje ewangelizacyjne przygotowujące wiernych do peregrynacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej , która będzie w czerwcu w dniach 28-29. Była to również okazja do uczczenia 255 rocznicy konsekracji kościła św.Urszuli w Krępie. Misje poprowadził dobrze nam znany misjonarz , ksiądz werbista Stefan, który już kilkakrotnie odwiedzał naszą parafię.

       

Misjom towarzyszyła egzotyczna wystawa na temat Sanktuariów Matki Bożej na dalekim Wschodzie. Poniżej kilka rekonstrukcji obrazów Matki Bożej widzianej oczami znanego chińskiego artysty malarza, który w 2011 roku wraz z żoną przyjął chrzest święty. Wystawa odbyła się dzięki uprzejmości ks. Stefana , który udostępnił materiały.

Misje zakończyły się podziękowaniami i wręczeniem kwiatów przez naszą młodą parafiankę. Otrzymane kwiaty ksiądz misjonarz złożył na bocznym ołtarzu ku czci Matki Bożej.

   

Bóg zapłać księdzu misjonarzowi za włożony trud w głoszenie Słowa Bożego. Zapraszamy ponownie.