Aktualności z REMONTU KOŚCIOŁA

Jeszcze w ubiegłym roku zostały pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi środki na remont Naszego zabytkowego kościoła. Środki pieniężne zostały pozyskane w ramach programu :

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja pn. „Remont budynku kościoła- Ściany nawy i prezbiterium” Mająca na celu: Remont elewacji budynku zabytkowego kościoła pw. Św.Urszuli położonego w obrębie geodezyjnym Kolonia Krępa w celu ochrony obiektu dziedzictwa lokalnego. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość realizowanej operacji: 140 000 zł, w tym ze środków EFRROW 139 994,00 zł.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”

Z początkiem 2023r. firma Pana Stanisława Możdżenia „STACH-GONT” z powiatu nowotarskiego rozpoczęła prace remontowe. Zakres prac jest rozległy, ponieważ w takim zakresie (elewacja i część nośna-drewniana) nie były od dawna wykonywane. Na etapie szacowania wiele zniszczeń erozyjnych drewna nie można było wycenić, co oddają zdjęcia. jednak jest to dobry moment aby wymienić „spruchniałe” elementy konstrukcyjne kościoła i sfinansować dodatkowe materiały i robociznę.

Poniżej udostępniamy dokumentację fotograficzną z postępów prac i kilka zdjęć ukazujących ostateczny piękny efekt.

           

   

 

Firma „górali” planuje zakończyć prace I etapu rekonstrukcji w pierwszej połowie marca 2023r. – czyli na Święta Wielkanocne będziemy się cieszyć widokiem pięknej odnowionej elewacji.